Quy trình giao hàng

 Đối với Nội Thành Hồ Chí Minh:

- Phí vận chuyển nội thành: 20,000VNĐ.

- Thời gian: Giao hàng trong ngày nếu đơn hàng được đặt trước 11h AM (nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng trước đó).

 

  1. Đối với Ngoại Thành Hồ Chí Minh:

- Phí vận chuyện ngoại thành: 30,000VNĐ.

- Thời gian: 1 – 2 ngày sau khi nhân viên đã xác nhận đơn hàng.

 

  1. Đối với các tỉnh thành khác trên Toàn Quốc:

- Phí vận chuyện các tỉnh thành trên toàn quốc: 40,000VNĐ.

- Thời gian:

Các tỉnh/thành miền Nam: 2 - 3 ngày làm việc (không kể CN, ngày lễ, Tết).

Các tỉnh/thành miền Bắc: 3 – 4 ngày làm việc (không kể CN, ngày lễ, Tết)

Các tuyến Huyện, Xã: Cộng thêm 1 ngày làm việc (không kể CN, ngày lễ, Tết).

 

  1. Thời gian xác nhận đơn hàng:

- Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc nhân viên Zakka Naturals xác nhận thành công đơn hàng của bạn.

- Đơn hàng gửi đến Zakka Naturals trước 11h AM, nhân viên Zakka Naturals sẽ xác nhận ngay trong ngày và chuyển đến bên ship cùng ngày.

- Đơn hàng gửi đến sau 11h AM, nhân viên Zakka Naturals sẽ xác nhận và chuyển đến bên ship vào ngày làm việc kế tiếp. (không kể CN, ngày lễ, Tết).