Kiến thức da liễu – Zakka Naturals

Kiến thức da liễu

CẤU TRÚC CỦA DA

Da là 1 bộ phận cơ thể lớn nhất của con người, chiếm khoảng 15% khối lượng cơ thể. Da gồm khoảng 70% nước, 2%...

CHỨC NĂNG CỦA DA

Làn da là một phần cực kỳ quan trọng của cơ thể, có độ che phủ đến 2,2m và năng gần bằng 1/6 cơ thể,...